Mae siswrn papur roc yn gêm unigryw a chyffrous, sy'n eich helpu i leddfu'ch tensiwn a'ch straen trwy ymroi yn y gêm. Mae plant wrth eu bodd yn chwarae siswrn papur roc, rydyn ni i gyd wedi ei chwarae yn ein plentyndod ac rydyn ni'n dal i'w chwarae pryd bynnag rydyn ni wedi diflasu neu'n cwrdd â ffrind y mae gennym ni atgofion o'r fath ag ef. Mae siswrn papur roc yn gêm syml lle mae dau chwaraewr yn chwarae ac un yn colli. Mae'r dechneg a ddefnyddir, hyd yn oed yn fwy, yn symlach a rhaid i chi fod yn ymwybodol ohoni. Rhaid i chi ysgwyd eich dwylo ac yna gwneud delwedd o naill ai papur roc neu siswrn. Mae craig yn siâp dwrn caeedig, mae'r papur yn law agored tra bod siswrn yn ddau fys.

Mae'r gêm yn cael ei chwarae o amgylch diwylliannau amrywiol ond gyda gwahanol enwau, fodd bynnag, mae'r dechneg yn aros yr un fath. Fel arfer neu'n amlach mae hefyd yn cael ei chwarae gan y bydd betiau fel yr un sy'n colli yn gwneud y peth penodol. Rydych hefyd wedi ei berfformio unwaith gydag unrhyw un o'ch ffrindiau i ddatrys unrhyw fater, er enghraifft, bydd y collwr yn talu'r biliau cinio neu'n gyrru i gyrchfan benodol. Hefyd, gallwch chi chwarae'r gêm i aseinio cyfrifoldeb mewn nifer o bobl yn union fel y dechreuodd chwaraewyr tîm Oklahoma chwarae'r gêm er mwyn rhoi cyfrifoldebau golchi dillad i'r collwr.

Y setliad anghydfod traffig:

Yn ddiweddar setlwyd anghydfod traffig trwy chwarae her siswrn papur roc. Yn Chengdu, cyfarfu dau ddyn â damwain car yn y stryd lle roedd un yn yrrwr Mercedes Benz ac un arall yn yrrwr tacsi. Ar ôl cael y fender-bender nid oedd y ddau yn gallu dod i benderfyniad ynghylch pwy oedd ar fai. Felly ar ôl cael ychydig o anghytuno, penderfynodd y ddau ddatrys y mater fel MEN, neu gallwch chi ddweud fel bechgyn. Penderfynwyd i'r anghydfod setlo trwy gêm risg uchel o siswrn papur roc.

Dechreuodd y cyfnod epig gyda'r ddau yn rhoi siswrn yn gyntaf, ac yna papur ac yna roc. Yn y diwedd, y caban oedd yr un i wneud y penderfyniad trwy newid gyda phapur tra bod perchennog Mercedez Benz wedi dewis y graig. Arweiniodd y gêm at y penderfyniad a bu’n rhaid i yrrwr Mercedez Benz dalu yuan 700 am iawndal.

Anghydfod traffig Houston:

Mae Houston hefyd yn adnabyddus am ei draffig oriau brig lle mae pob person yn ceisio mynd yn y tu blaen. Yn ddiweddar, yn Houston, chwaraeodd y gyrwyr siswrn papur roc i benderfynu pwy sy'n mynd yn y tu blaen. Fe ddigwyddodd pan benderfynodd y brodor Marco Sanchez gael gwared ar y tagfa draffig a chael ychydig o hwyl, felly fe chwaraeodd y gêm gyda pherson a oedd yn ceisio mynd heibio o ychydig funudau. Gofynnodd i'r gyrrwr arall am y gêm a enillodd, yna bydd yn mynd heibio. Er yn y diwedd, collodd Sanchez, aeth y fideo yn firaol ac mae hefyd yn arwain at ffordd hwyliog o gael gwared ar sefyllfaoedd anodd a llawn straen. Os bydd pobl yn dechrau meddwl fel hyn bydd nifer o faterion yn cael eu datrys.