Pwy sydd ddim eisiau bod yn Bencampwr Siswrn Papur Roc y Byd! Ewch i mewn i Bencampwriaeth Siswrn Papur Roc y Byd ac efallai y byddwch chi'n gallu ennill eich ffordd i hawliau ffrwgwd tragwyddol. Byddwn yn eich diweddaru gyda gwybodaeth ynghylch pryd y gallwch gystadlu mewn Twrnamaint RPS a dod yn chwaraewr Siswrn Papur Roc gorau yn y Byd i gyd!

Paratowch ar gyfer Pencampwriaeth Siswrn Papur Roc y Byd 2020!

Mwy o Wybodaeth yn Dod yn fuan!