Rydyn ni i gyd wedi gweld rasys yn cael eu hennill yn y ffordd draddodiadol, ond pam ceisio rasio hyd y diwedd pan allwch chi ddefnyddio Siswrn Papur Roc i Benderfynu Ras. Edrychwch sut mae'r ddau gystadleuydd hyn yn defnyddio siswrn papur roc i benderfynu ras reit cyn croesi'r rhuban.

Gwyliwch wrth i ddau gystadleuydd gwych setlo ras agos. Daeth yr un hon i lawr i'r diwedd!

Yr hyn yr ydym yn ei garu am hyn fwyaf nid yn unig yw'r ffaith eu bod yn chwarae Siswrn Papur Roc yn arwain at orffeniad rhuban, ond y ffaith bod y rhedwyr wedi anrhydeddu'r canlyniad. Fideo anhygoel, rydyn ni'n falch iawn o'r ddau ohonoch chi! Rydym hefyd yn synnu'n fawr na ddefnyddiodd un o'r cystadleuwyr y gêm RPS i sleifio o flaen y cystadleuydd cyn y gorffeniad.