Roedd un dyn yn eistedd mewn traffig ac eisiau ychydig o gyffro i wneud ei yrru ychydig yn llai diflas. Penderfynodd chwarae siswrn papur roc gyda gyrrwr arall i weld a allent uno yn ei lôn. Roedd ei ddiffyg profiad yn dangos tra roedd yn herio ei wrthwynebydd yn galw siswrn roc papur y gêm.

Mae hyn yn gwneud i ni feddwl am blockchain posib yn y dyfodol ar gyfer ceir ymreolaethol. Mae'r ceir yn siarad â'i gilydd ac yn chwarae gêm rithwir o siswrn papur roc i weld a allan nhw uno o flaen y tu ôl i gar arall. Pwy a ŵyr, efallai y gallech chi gystadlu â phobl yn y car gwrthwynebol yn unig.