Chwilio am Siswrn Papur Roc Wedi'i Ennill? Y ddeuawd YouTube hon sy'n mynd wrth yr enw the Ireland Boys, maen nhw'n gosod bet ar gêm o RPS. Mae angen i'r collwr fynd ar yr intercom yn Walmart! Edrychwch ar y fideo isod i weld.

Mae yna pranc gwych hefyd a allai lanio cusan i chi. Edrychwch ar Kiss Siswrn Papur Roc. Os nad oes gennych ddiddordeb mewn cael cusan gan eich gwrthwynebydd, fe allech chi chwarae Slap Siswrn Papur Roc lle mae'r cyfan yn gosb. Beth yw rhai Pranciau Siswrn Papur Roc eraill rydych chi wedi'u gweld?