Siswrn Papur Roc Mae Kiss yn ffordd glyfar i gwrdd â merched, rhowch gynnig ar hyn ac efallai y cewch chi fwy na helo!

Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi chwarae roc, papur, siswrn naill ai am hwyl neu fel ffordd ysgafn o wneud penderfyniad neu setlo cytundeb. Mae'r pranc hwn, gan ychwanegu'r elfen o gusan neu slap yn rhoi tro hwyliog i'r gêm glasurol.

Bydd rhai dynion yn rhoi cynnig ar bron unrhyw beth i gael merched i roi cusan iddynt, hyd yn oed os yw'n golygu peryglu cael eu slapio, a ddigwyddodd ychydig o weithiau. Yr hyn sy'n gwneud hyn hyd yn oed yn fwy doniol yw'r ferch a gytunodd i chwarae'r gêm ac yna a oedd yn ymddangos yn amharod i 'dalu i fyny' fel pe bai'n credu y gallai ennill.