Disgrifiad

Dangoswch y ffaith eich bod yn Chwaraewr Siswrn Papur Roc Proffesiynol! Mae'r sticeri hyn wedi'u hargraffu ar feinyl gludiog gwydn, didreiddedd uchel sy'n eu gwneud yn berffaith i'w defnyddio'n rheolaidd, yn ogystal ag ar gyfer gorchuddio sticeri neu baent eraill. Mae'r finyl o ansawdd uchel yn sicrhau nad oes swigod wrth gymhwyso'r sticeri.

• Ffilm didreiddedd uchel sy'n amhosibl ei gweld
• Cymhwyso cyflym a hawdd heb swigen
• Meinyl gwydn, perffaith ar gyfer defnydd dan do
• Dwysedd 95µ

Peidiwch ag anghofio glanhau'r wyneb cyn defnyddio'r sticer.