Mae Kobo Ibushi yn chwaraewr siswrn papur roc da gwallgof. Gallwch ddysgu llawer trwy wylio Kobo Ibushi yn erbyn ei wrthwynebydd, ei Gyflwyniad Rhyfeddol wedi'i gyfuno â Thechneg Ddi-ymdrech. Yn hollol anghredadwy!

Mae Koto Ibushi yn hollol anhygoel! Ef yw un o'r Chwaraewyr Siswrn Papur Roc Gorau a welsom erioed! Mae'n wrestler eithaf da hefyd, ond gall fod yn anodd barnu oherwydd mae'n hysbys bod reslwyr proffesiynol yn llawn aer poeth ond mae ei wrthwynebydd yn yr ornest hon yn mynd â'r gacen.

Mae ei fflip o'r rhaffau uchaf yn 5: 38 yn wirioneddol drawiadol! Ydych chi'n meddwl y gallech chi ei guro mewn gêm siswrn papur roc, gêm reslo neu'r ddau?