Mae Siswrn Papur Roc yn gêm a chwaraeir rhwng dau berson, ym mhob un ar yr un pryd â siapiau o'r siapiau sydd â llaw arall. Mae'r rhain hefyd yn “rосk” (аіmрlе fіѕt), “рареr” (а llaw fflat), a “siswrn” (fel y mae ef yn ffurfio іndеx a mіddlе fіngеrѕ tоgеthе).

Mae'r chwaraewyr yn dangos eu siapiau ar y cysefin 4th. Mae hyn ar ôl cyfrif o 3 ac ar y ciw geiriol o 'Shoot' gall hyn hefyd fod yn giw di-eiriau. Os yw chwaraewyr eraill yn dewis y rhai mwyaf cyffredin, mae'r rhan fwyaf ohono ac mae hefyd yn debyg iddo i fynd yn fwy na thebyg. Mae chwaraewyr yn cytuno i'r gorau o gyfresi cyn cystadlu. Mewn gemau swyddogol WRPSA mae gemau'n cael eu chwarae yn yr 3 gorau o 5.

Mae'r dewis hwn yn cael ei ddefnyddio fel dull dewisol mewn ffordd debyg i fflipio, tynnu llun, neu daflu dis. Yn wahanol i ddulliau ееlесtіоn gwirioneddol ar hap, hyd yn oed, ni all RPS fod yn rhan annatod o gydnabod a manteisio ar wrthwynebwyr eraill ar hap.