Pwy sydd ddim eisiau bod yn Hyrwyddwr Siswrn Papur Roc Canada! Ewch i mewn i Bencampwriaeth Siswrn Papur Roc Canada ac efallai y byddwch chi'n gallu ennill eich ffordd i hawliau ffrwgwd tragwyddol. Byddwn yn eich diweddaru gyda gwybodaeth ynghylch pryd y gallwch gystadlu mewn Twrnamaint RPS a dod yn chwaraewr Siswrn Papur Roc gorau yng Nghanada.

Paratowch ar gyfer Pencampwriaeth Siswrn Papur Roc Canada 2020!

Mwy o Wybodaeth yn Dod yn fuan!