Defnyddiodd Bobs Burgers y sioe deledu boblogaidd Americanaidd siswrn papur roc yn un o'u penodau. Yn y bennod 'mae'r plant yn rhedeg y bwyty' tymor 3, mae angen i bennod 20 Bob chwarae gêm o siswrn papur roc gyda phwythau rhwng ei fynegai a'i fys canol. Wrth gwrs, mae hyn yn creu ystum siswrn anodd os nad amhosibl. Mae ei wrthwynebydd yn chwarae papur gan ddisgwyl i Bob ddefnyddio strategaeth wahardd tuag at siswrn. Mae Bob yn chwarae siswrn ac os ydych chi'n wichlyd byddwn yn awgrymu peidio â gwylio.