Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae gêm pêl fas tei yn cael ei datrys yn achos oedi glaw mewn pêl fas? Mae angen i'r timau roi'r gorau i chwarae, ond mae'r sgôr yn dal i fod ynghlwm. Syml, y ffordd fwyaf bosibl, Siswrn Papur Roc. Rydyn ni'n credu y dylen nhw hepgor y bêl fas a chwarae Siswrn Papur Roc yn unig. Gadewch i ni roi'r hyn maen nhw ei eisiau i'r cefnogwyr!