PROFFESIYNOL
SISWYR PAPURAU ROCK

Fel Phoenix o Lludw, mae'r WRPSA yn Gymdeithas Siswrn Papur Roc a gafodd ei chreu i helpu i hyrwyddo ac annog y defnydd / gameplay ymhellach os yw'r Worlds Greatest Handgame ar draws y Globe. Rydym yn ffanatics gêm ein hunain ac am y rheswm hwn rydym yn canolbwyntio ar ddod â'r gorau o hanfodion, newyddion a gwybodaeth hapchwarae RPS. Mae Rock Paper Scissors yn gêm y gall unrhyw un ei chwarae ac y gall unrhyw un ei hennill, gall rhai ennill yn amlach. Rydym yn annog defnyddio Siswrn Papur Roc i weld pwy sy'n talu am y rownd nesaf o ddiodydd, am y smotyn cyntaf yn unol neu unrhyw un o'r gwrthdaro arall a all godi ym mywyd beunyddiol.

CYFARFOD EIN TÎM

Yn y World Rock Paper Scissors Association. Rydym yn ymroddedig i hyrwyddo a gameplay y gamp symlaf a mwyaf yn y Byd. Rydym yn bwriadu sicrhau bod Siswrn Papur Roc yn parhau i fod yn un o'r Chwaraeon Mwyaf yn y Byd. Mae ein Tîm wrth ei fodd â Siswrn Papur Roc!

Dysgu Am Ein Tîm
WORLD ROCK PAPER SCISSORS ASSOCIATION

YMUNWCH NAWR

YMUNWCH NAWR